Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Oferta

 

W przedszkolu odbywają się dla dzieci następujące zajęcia dodatkowe:

Gimnastyka korekcyjna

Język angielski - osoba prowadząca Alicja Kosewska

 

Przedszkole uczy dzieci bezpieczeństwa przez zabawę w oparciu o poniższe programy:

 

"PROGRAM EDUKACYJNY OWCE W SIECI"

Program powstał z inicjatywy słowackiej organizacji pozarządowej eSlovensko. W Polsce  został opracowany przez Polskie Centrum Programu Safer Internet, które tworzą Fundacja Dzieci Niczyje oraz NASK. 

Program „Owce w sieci” prowadzony jest w grupie dzieci sześcioletnich. Podejmuje problem zagrożeń, jakie niesie korzystanie z zasobów Internetu.

Coraz częściej już dzieci w wieku przedszkolnym potrafią korzystać z różnych programów komputerowych i sprawnie poruszać się po internecie, dlatego ważne jest aby znały zagrożenia świata wirtualnego i wiedziały, jak sobie z nimi radzić.

Program edukacyjny „Owce w sieci” pokazuje, jak bezpiecznie korzystać z nowych technologii.

Kreskówki, które stanowią bazę projektu, odwołują się do klasycznej opowieści o walce dobra ze złem. Występują w nich: mądry Baca, naiwny Jasiek, dzielny Gajowy, niewinne owce i złe wilki.

Akcja rozgrywa się w szałasie na hali, ale opowieści odzwierciedlają obecny styl życia.

W każdej bajce zawarty jest morał, mówiący o tym, jak unikać zagrożeń.

Poruszana tematyka dotyczy m.in: publikacji nagich zdjęć, uwodzenia przez internet, rasizmu i dyskryminacji, prześladowania w internecie, a także wyłudzania danych.

 

"PROGRAM PROFILAKTYCZNY CUKIERKI"

W przedszkolu program realizowany jest w grupach dzieci pięcioletnich  i sześcioletnich.

Program profilaktyczny „Cukierki” podejmuje problem zagrożeń, związanych z substancjami, zabierającymi człowiekowi wolność. 

Powstał w oparciu o bajkę autorstwa A. Grzelak pt. „Cukierki”. Dostosowany jest do możliwości rozwojowych dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Problem używania substancji psychoaktywnych nie zostaje nazwany wprost, lecz może zostać przez dzieci zidentyfikowany, jeżeli miały już informacje na ten temat. Dzieci uczą się prawidłowych zachowań w sytuacjach zagrożenia. Otrzymują informacje, gdzie szukać pomocy.

Czynnikami chroniącymi są: więź z bliskimi dorosłymi i relacje z rówieśnikami.

Cele programu:

  • przybliżenie dzieciom podstawowych informacji na temat środków uzależniających i zagrożeń z nimi związanych;
  • kształtowanie postawy dystansu w kontaktach z nieznajomymi;
  • rozwijanie w dzieciach postaw zaufania do personelu przedszkola, jako osób mogących udzielić wsparcia w sytuacjach trudnych;
  • kształtowanie umiejętności troski o własne bezpieczeństwo w kontaktach z innymi ludźmi;
  • kształcenie umiejętności zauważania i nazywania uczuć własnych i innych ludzi.

Prowadząca: Dorota Biernacka

 

PROGRAM "PRZYJACIELE ZIPPIEGO"

Program „Przyjaciele Zippiego” to międzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego dla dzieci w wieku 5-8 lat, który kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne u małych dzieci. Uczy różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu oraz doskonali relacje dzieci z innymi ludźmi. Nie koncentruje się on na dzieciach z konkretnymi problemami czy trudnościami, ale promuje zdrowie emocjonalne wszystkich małych dzieci.

Jest to cykl 24 spotkań, realizowanych w najstarszych grupach przedszkolnych w oparciu o bardzo starannie opracowane materiały.

Właścicielem programu jest angielska fundacja „Partnership For Children”. W Polsce, na podstawie podpisanej umowy licencyjnej, od 1 czerwca 2010 roku, wyłącznym przedstawicielem PFC, upoważnionym do upowszechniania programu „Przyjaciele Zippiego” jest Centrum Pozytywnej Edukacji.

Program został zbudowany na założeniu, że małe dzieci można nauczyć radzenia sobie z problemami i trudnościami, dzięki czemu będą lepiej funkcjonować w młodości i w życiu dorosłym, korzystając z tych umiejętności.

Wiek 5-7 lat, to okres rozwojowy, któremu towarzyszy wiele zmian, ogromne tempo uczenia się i nabywania nowych kompetencji. Jest to również etap przekraczania progu szkolnego. Program „Przyjaciele Zippiego” uczy dzieci, jak radzić sobie ze zmianami i wyzwaniami, jak rozwiązywać konflikty i dobrze funkcjonować w grupie. Jest to jedyny program, w którym z małymi dziećmi rozmawia się na temat śmierci i uczuć, jakie towarzyszą nam w sytuacji utraty kogoś bliskiego.

Realizując zajęcia, nie mówimy dzieciom, co mają robić, ani: "To rozwiązanie jest dobre a tamto złe". Natomiast zachęcamy dzieci do analizowania sytuacji życiowych i zastanawiania się nad możliwościami postępowania w tych sytuacjach.

Program pokazuje także, jak ważna jest rozmowa z innymi, kiedy odczuwamy smutek lub złość, jak również jak ważne jest słuchanie innych, kiedy oni przeżywają trudne chwile.

Prowadząca: Anna Ludwiczak