Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Oferta

 

W przedszkolu odbywają się dla dzieci następujące zajęcia dodatkowe:

Umuzykalnienie - Katarzyna Gawior

Gimnastyka korekcyjna - Andrzej Urbański 

Język angielski -  Alicja Kosewska

 

Przedszkole uczy dzieci bezpieczeństwa przez zabawę w oparciu o poniższe programy:

 

PROGRAM EDUKACYJNY "OWCE W SIECI"

Program powstał z inicjatywy słowackiej organizacji pozarządowej eSlovensko. W Polsce  został opracowany przez Polskie Centrum Programu Safer Internet, które tworzą Fundacja Dzieci Niczyje oraz NASK. 

Program „Owce w sieci” prowadzony jest w grupie dzieci sześcioletnich. Podejmuje problem zagrożeń, jakie niesie korzystanie z zasobów Internetu.

Coraz częściej już dzieci w wieku przedszkolnym potrafią korzystać z różnych programów komputerowych i sprawnie poruszać się po internecie, dlatego ważne jest aby znały zagrożenia świata wirtualnego i wiedziały, jak sobie z nimi radzić.

Program edukacyjny „Owce w sieci” pokazuje, jak bezpiecznie korzystać z nowych technologii.

Kreskówki, które stanowią bazę projektu, odwołują się do klasycznej opowieści o walce dobra ze złem. Występują w nich: mądry Baca, naiwny Jasiek, dzielny Gajowy, niewinne owce i złe wilki.

Akcja rozgrywa się w szałasie na hali, ale opowieści odzwierciedlają obecny styl życia.

W każdej bajce zawarty jest morał, mówiący o tym, jak unikać zagrożeń.

Poruszana tematyka dotyczy m.in: publikacji nagich zdjęć, uwodzenia przez internet, rasizmu i dyskryminacji, prześladowania w internecie, a także wyłudzania danych.

 

PROGRAM PROFILAKTYCZNY "CUKIERKI"

W przedszkolu program realizowany jest w grupach dzieci pięcioletnich  i sześcioletnich.

Program profilaktyczny „Cukierki” podejmuje problem zagrożeń, związanych z substancjami, zabierającymi człowiekowi wolność. 

Powstał w oparciu o bajkę autorstwa A. Grzelak pt. „Cukierki”. Dostosowany jest do możliwości rozwojowych dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Problem używania substancji psychoaktywnych nie zostaje nazwany wprost, lecz może zostać przez dzieci zidentyfikowany, jeżeli miały już informacje na ten temat. Dzieci uczą się prawidłowych zachowań w sytuacjach zagrożenia. Otrzymują informacje, gdzie szukać pomocy.

Czynnikami chroniącymi są: więź z bliskimi dorosłymi i relacje z rówieśnikami.

Cele programu:

  • przybliżenie dzieciom podstawowych informacji na temat środków uzależniających i zagrożeń z nimi związanych;
  • kształtowanie postawy dystansu w kontaktach z nieznajomymi;
  • rozwijanie w dzieciach postaw zaufania do personelu przedszkola, jako osób mogących udzielić wsparcia w sytuacjach trudnych;
  • kształtowanie umiejętności troski o własne bezpieczeństwo w kontaktach z innymi ludźmi;
  • kształcenie umiejętności zauważania i nazywania uczuć własnych i innych ludzi.

Prowadząca: Dorota Biernacka

 

PROGRAM "PRZYJACIELE ZIPPIEGO"

Program „Przyjaciele Zippiego” to międzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego dla dzieci w wieku 5-8 lat, który kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne u małych dzieci. Uczy różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu oraz doskonali relacje dzieci z innymi ludźmi. Nie koncentruje się on na dzieciach z konkretnymi problemami czy trudnościami, ale promuje zdrowie emocjonalne wszystkich małych dzieci.

Jest to cykl 24 spotkań, realizowanych w najstarszych grupach przedszkolnych w oparciu o bardzo starannie opracowane materiały.

Właścicielem programu jest angielska fundacja „Partnership For Children”. W Polsce, na podstawie podpisanej umowy licencyjnej, od 1 czerwca 2010 roku, wyłącznym przedstawicielem PFC, upoważnionym do upowszechniania programu „Przyjaciele Zippiego” jest Centrum Pozytywnej Edukacji.

Program został zbudowany na założeniu, że małe dzieci można nauczyć radzenia sobie z problemami i trudnościami, dzięki czemu będą lepiej funkcjonować w młodości i w życiu dorosłym, korzystając z tych umiejętności.

Wiek 5-7 lat, to okres rozwojowy, któremu towarzyszy wiele zmian, ogromne tempo uczenia się i nabywania nowych kompetencji. Jest to również etap przekraczania progu szkolnego. Program „Przyjaciele Zippiego” uczy dzieci, jak radzić sobie ze zmianami i wyzwaniami, jak rozwiązywać konflikty i dobrze funkcjonować w grupie. Jest to jedyny program, w którym z małymi dziećmi rozmawia się na temat śmierci i uczuć, jakie towarzyszą nam w sytuacji utraty kogoś bliskiego.

Realizując zajęcia, nie mówimy dzieciom, co mają robić, ani: "To rozwiązanie jest dobre a tamto złe". Natomiast zachęcamy dzieci do analizowania sytuacji życiowych i zastanawiania się nad możliwościami postępowania w tych sytuacjach.

Program pokazuje także, jak ważna jest rozmowa z innymi, kiedy odczuwamy smutek lub złość, jak również jak ważne jest słuchanie innych, kiedy oni przeżywają trudne chwile.

Prowadząca: Anna Ludwiczak