Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Ramowy rozkład dnia

 

Rozkład dnia w naszym przedszkolu uwzględnia wymagania zdrowia, higieny zabawy i pracy. Plan zawiera zabawy wynikające z własnej aktywności dzieci, zabawy dydaktyczne, ćwiczenia ruchowe oraz zajęcia organizowane, inspirowane i prowadzone przez nauczyciela ‐ wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwojowych, zabawy sprzyjające osiąganiu gotowości do podjęcia nauki w szkole.

07.00 - 8.30

Schodzenie się dzieci, gry, zabawy i zajęcia dowolne według pomysłów dzieci lub przy niewielkim udziale nauczyciela (w zależności od godzin pracy oddziału – w grupach połączonych).

Swobodna zabawa według zainteresowań lub inspirowana przez nauczycielkę o charakterze indywidualnym lub w zespołach, zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, rozwijające uwagę i myślenie, wyzwalające aktywność twórczą i ekspresję.

Zabawy integrujące grupę, kształtowanie umiejętności społecznych dzieci, zgodne funkcjonowanie w zabawie.

Działania wspomagające rozwój dziecka ‐ indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju.

08.30 - 8.45

Zabawy ruchowe lub ćwiczenia poranne.

Czynności higieniczno‐ porządkowe, przygotowanie do posiłku.

08.45 - 9.00

Śniadanie.

09.00 - 9.30

Czynności higieniczne - mycie zębów, toaleta.

9.30-10.45

Zajęcia dydaktyczne realizowane w/g przyjętego programu wychowania przedszkolnego (rozwijanie różnorodnej aktywności dziecięcej: plastycznej, muzycznej, ruchowej, poznawczej, językowej, matematycznej).

Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, praca indywidualna, praca w zespołach, teatrzyki koncerty.

10.45 – 11.00

Czynności higieniczne

11.00 - 11.45

Swobodne zabawy organizowane w ogrodzie przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowo ‐ogrodnicze, spacery i wycieczki (poznanie środowisk przyrodniczych i społecznych w najbliższym otoczeniu przedszkola).

Zajęcia i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci z wykorzystaniem zabawek ogrodowych i sprzętu sportowego.

Gry sportowe i ćwiczenia kształtujące postawę dziecka.

„W niepogodę”- w sali: rysowanie, kolorowanie, wycinanie, ćwiczenia graficzne, słuchowe, oddechowe, gry, układanki, zabawy integracyjne i inne.

11.45 - 12.00

Czynności higieniczne, przygotowanie do posiłku.

12.00 – 12.30

Obiad.

12.30 – 13.00

Czynności higieniczne (toaleta, mycie zębów)

13.00-14.30

Różne formy relaksu, słuchanie literatury dziecięcej czytanej przez nauczyciela, słuchanie muzyki relaksacyjnej, zabawy teatralne, tematyczne, inne wg zainteresowań.

Tworzenie sytuacji edukacyjnych rozwijających indywidualne cechy, zdolności i zainteresowania, ćwiczenia z kartą prac, praca z dzieckiem o indywidualnych potrzebach rozwojowych. (zajęcia dodatkowe)

Zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze lub/i zabawy ruchowe w sali, praca w kąciku przyrody.

14.30 - 14.45

Czynności higieniczne, przygotowanie do podwieczorku

14.45 - 15.00

Podwieczorek

15.00 - 17.00

Zabawy ruchowe, zabawy w kącikach zainteresowań, manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, układanki i gry stolikowe, wspólne rozmowy, ćwiczenia mowy, usprawnienia rąk, słuchanie bajek. Praca indywidualna. Gry i zabawy ruchowe w ogrodzie, obserwacje przyrodnicze.